PIELGRZYMKA LIVE!!!

8/9/2014

Watch XXVII Piesza Pielgrzymka Polonijna Chicago-Merrillville by Swieta Cecylia on livestream.com: http://new.livestream.com/wwwswietacecylia/events/2990264

Kontakt

Cecylia Jabłońska
(773) 544-6573
fppr@ymail.com
Bazylika Św. Jacka
3636 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618
Tel: (773) 342-3636
Fax: (773) 342-3638

Prosze wypelnic wszystkie pola!