Pielgrzymka 2011

Pielgrzymka 2011
Pielgrzymka 2011
2012 - 3 Dzień Pielgrzymki 1/2
2012 - 3 Dzień Pielgrzymki 1/2
2012 - 3 Dzień Pielgrzymki 2/2
2012 - 3 Dzień Pielgrzymki 2/2
 

Kontakt

Cecylia Jabłońska
(773) 544-6573
fppr@ymail.com
Bazylika Św. Jacka
3636 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618
Tel: (773) 342-3636
Fax: (773) 342-3638

Prosze wypelnic wszystkie pola!