O Nas - Wieczernik

Fakty nt. katolickiej, ewangelizacyjnej grupy modlitewno-teatralnej Wieczernik

Katolicka, ewangelizacyjna grupa modlitewno-teatralna Wieczernik działa przy Bazylice Świętego Jacka w Chicago. Środkiem do ewangelizacji, używanym przez Wieczernik, jest sztuka wyrażająca się w słowie i obrazie. W swym działaniu, grupa opiera się na pracy wspólnotowej około 100 wolontariuszy- osób wywodzących się ze wszystkich grup wiekowych spośród członków parafii lub przyjaciół Bazyliki. Zespołowi przyświeca szczytny cel: przekazywanie prawd zawartych na kartach Biblii i ubogacanie oprawy liturgii Mszy świętej wśród Polonii w Chicago, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz społeczności anglo-języcznej. Spoiwem łączącym osoby zaangażowane w prace zespołu jest miłość do Chrystusa, Matki Bożej i Świętych Pańskich. Patronką grupy jest Matka Boża Fatimska. Liderem oraz reżyserem grupy jest Cecylia Jabłońska.

Grupa Wieczernik jest kontynuacją działających w przeszłości w parafii zespołów tanecznych, teatralnych oraz teatru dramatycznego. Począwszy od roku 2000, w swoim bogatym dorobku posiada sztuki religijne i świeckie, występy na Festiwalu Piosenki Religijnej w Chicago, tradycyjne polskie Jasełka i Drogę Krzyżową, Misterium o Bożym Miłosierdziu Faustyna i Misterium Męki Pańskiej oraz inscenizacje do niedzielnych homilii w Bazylice św. Jacka.

Grupa zapoczątkowała swą działalność ewangelizacyjną sztuką teatralną Jezus 2000, która była zarazem prezentem dla Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji jego 80. urodzin. Drugą główną sztuką przedstawianą szerokiej publiczności przez okres pięciu lat były Fatima, sztuka religijna oparta na orędziu objawienia Matki Bożej z Fatimy z 1917 roku. Następną sztuką, tym razem świecką, była bajka Jana Brzechwy Kopciuszek.

Swoją działalnością ewangelizacyjną i sukcesmi, grupa Wieczernik podzieliła się nawet z samym Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas wizyty w Watykanie, na przełomie roku 2001/2002. Było to niezapomniane wydarzenie dla wszystkich osób zaangażowanych wówczas w prace zespołu. Spotkanie to również zaowocowało zaprezentowaniem w roku 2003 dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) wersji Misterium o Bożym Miłosierdziu Faustyna z okazji 25-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Z racji Roku Miłosierdzia, przedstawienie to zostało powtórzone w 2004 roku w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy, w Bazylice św. Jacka.

W tym samym 2004 roku parafia przeżywała 110. rocznicę swego powstania. Zespół przygotował przedstawienie oparte na biografii patrona parafii św. Jacka Odrowąża. Rewelacją były przygotowane przez zespół pierogi św. Jacka.

Obecnie wykorzystując postęp technologii komputerowej i internetu, grupa Wieczernik udostępnia szerokiej publiczności w kraju i za granicą, nagrania ze swoich przedstawień oraz bogatą galerię fotografii. W ostatnich latach przykładowo, w okresie Wielkiego Postu podczas prezentacji 24 pokazów Misterium Męki Pańskiej w wersji polskiej i angielskiej, ponad 15 tysięcy osób oglądało grupę Wieczernik na żywo. Zostało to zarejestrowane i udostępnione do publicznego wglądu na: http://www.youtube.com/watch?v=XzSPLbiB2qo&feature=youtu.be oraz stronie internetowej grupy: www.swietacecylia.com.

Wieczernik traktuje swoją posługę sztuką jako formę darmowych rekolekcji. Na zakończenie każdego przedstawienia zbierane są jedynie dobrowolne datki na pokrycie kosztów związanych z organizacją każdego przedsięwzięcia tj. wynajem środków transportu oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia, druk plakatów i ulotek. Każdy gest finansowego wsparcia ze strony osób indywidualnych, czy firm, a zainteresowanych działalnością niedochodowej (nonprofit) grupy teatralnej Wieczernik jest mile widziany. Wpłat można dokonywać na konto Bazyliki Św. Jacka w PNC Bank 46-1163-3366 z dopiskiem grupa teatralna Wieczernik.

Niezastąpione są jednak wrażenia, które każdorazowo oraz na trwałe, wpisują się w pamięci i sercach widzów oglądających na żywo pracę całego zespołu w trakcie swych przedstawień.

 

Kontakt

Cecylia Jabłońska
(773) 544-6573
fppr@ymail.com
Bazylika Św. Jacka
3636 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618
Tel: (773) 342-3636
Fax: (773) 342-3638

Prosze wypelnic wszystkie pola!